Poprzednia edycja

skołowanyI Festiwal Nauki ,,Skołowany weekend”, organizowany przez Chemiczne Koło Naukowe ,,Flogiston”, zgromadził 37 warszawskich kół naukowych oraz około 500 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Istotą projektu była organizacja wystąpień wybranych kół naukowych warszawskich uczelni, które przybierały formę wykładu lub warsztatów.skołowany Ich tematyka była bardzo różnorodna – prezentowano zagadnienia zarówno z dziedzin ścisłych, jak i humanistycznych. Uczestnicy mogli zatem przykładowo poznać tajniki funkcjonowania ludzkiego ciała, by po chwili na kolejnych zajęciach wcielić się w rolę lingwisty i spróbować swoich sił w pisaniu arabskim alfabetem. W czasie przerw strudzeni nawałem wiadomości uczniowie mogli rozerwać się przy przygotowanych dla nich grach planszowych.

skołowanyProjekt odbywał się na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej przez trzy kolejne soboty – 11, 18 oraz 25 maja. Każdy dzień poświęcony był odrębnej grupie wiekowej, co ułatwiło dobranie poziomu prezentacji do wiedzy uczniów. Celem Festiwalu było wzbudzenie zainteresowania młodych ludzi szeroko pojętą nauką oraz poszerzenie wiedzy ogólnej – założenie to zostało spełnione w sposób znakomity. Zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i młodzież gimnazjalno-licealna, skołowany niezwykle chętnie wysłuchiwała wykładów i uczestniczyła w warsztatach, zadając przy tym mnóstwo pytań. Ogromne zainteresowanie Festiwalem, tak ze strony kół, jak i uczniów oraz ich nauczycieli i rodziców sprawił, że w tym roku planujemy kolejną edycję tego przedsięwzięcia.

Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału!