Współpraca II Edycja

skołowanyKoło Naukowe Ekonomistów
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Link do strony
Link do facebooka
Opis Koła (kliknij aby rozwinąć)

skołowanyKoło Naukowe Fizyków
Politechnika Warszawska
Link do strony: BRAK
Link fb: BRAK

Opis Koła (kliknij aby rozwinąć)

skołowanyStudenckie Koło Naukowe „Free Radicals”
Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opis Koła (kliknij aby rozwinąć)

skołowanyKoło Naukowe Forum Prawa Publicznego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Link do facebooka
Opis Koła (kliknij aby rozwinąć)

skołowanyKoło Naukowe Indologii „Rasa Mandala”
Uniwersytet Warszawski

Opis Koła (kliknij aby rozwinąć)

skołowanyKoło Naukowe Informatyków „StuKoLi”
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Link do strony: BRAK
Link fb: BRAK

Opis Koła (kliknij aby rozwinąć)

skołowanyKoło Żywieniowców i Dietetyków
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Opis Koła (kliknij aby rozwinąć)

skołowanyStudenckie Koło Naukowe Kardiologii Dziecięcej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Link do strony
Dodatkowe Informacje dla rodziców
Opis Koła (kliknij aby rozwinąć)

skołowanyStudenckie Koło Pedagogiczne „Krąg”
Akademia Wychowania Fizycznego
Link do strony: BRAK
Link fb: BRAK

Opis Koła (kliknij aby rozwinąć)

skołowanyStudenckie Naukowe Koło Kryminalistyki
Wydział Farmaceutyczny z oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Link do strony
Link do facebooka
Opis Koła (kliknij aby rozwinąć)

skołowanyMiędzywydziałowe Koreanistyczne Koło Naukowe
Uniwersytet Warszawski
Link do facebooka
Opis Koła (kliknij aby rozwinąć)

skołowanyKoło Naukowe Menedżerów Turystyki
Akademia Wychowania Fizycznego
Link do strony: BRAK
Link fb: BRAK

Opis Koła (kliknij aby rozwinąć)

skołowanyMiędzywydziałowe Koło Naukowe „Aves”
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Link do strony
Link do facebooka
Opis Koła (kliknij aby rozwinąć)

skołowanyKoło Młodych Dyplomatów
Uniwersytet Warszawski
Link do strony
Link do facebooka
Opis Koła (kliknij aby rozwinąć)

skołowanyNeonatologiczne Studenckie Koło Naukowe
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Link do facebooka
Opis Koła (kliknij aby rozwinąć)

skołowanyKoło Naukowe Przedsiębiorczości
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
Link do facebooka
Opis Koła (kliknij aby rozwinąć)

skołowanyReligioznawcze Koło Naukowe TEMENOS
Uniwersytet Warszawski
Link do facebooka
Opis Koła (kliknij aby rozwinąć)

Koło Naukowe Studentów Turystyki Krajów Biblijnych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Link do strony
Link do facebooka
Opis Koła (kliknij aby rozwinąć)

skołowanyKoło Naukowe Ochrony Środowiska (KNOŚ)
Politechnika Warszawska
Kontakt
Link do facebooka
Opis Koła (kliknij aby rozwinąć)

skołowanyKoło Naukowe Studentów UW „Europa Nova”
Uniwersytet Warszawski
Link do strony
Centrum debaty
Opis Koła (kliknij aby rozwinąć)

skołowanyStudenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego sekcja Promocji Zdrowia
Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Link do strony
Link do facebooka
Opis Koła (kliknij aby rozwinąć)

Zapisz